Het beroep ketocoaching:

Ketocoaching is een beroep in ontwikkeling en wordt in het, door KetoGroup ontwikkelde, beroepsprofiel als volgt omschreven:

Ketocoaching is  het methodisch informeren, controleren en begeleiden van cliënten gedurende een, door hen gekozen of door (para)medici geadviseerde, koolhydraatarm dieet met als doelstelling deze interventie veilig en effectief te laten verlopen.’

Koolhydraatrestrictie is een effectieve klinische interventie die cliënten kan helpen bepaalde gezondheidsdoelen te bereiken. Er is sprake van koolhydraatrestrictie wanneer minder dan de aanbevolen 130 gram koolhydraten per dag, een referentie van de US Dietary Reference Intake, wordt geconsumeerd. Het Nederlandse Voedingscentrum houdt zelfs 260 gram/dag als richtlijn. Koolhydraatrestrictie richt zich op bepaalde doelgroepen en metabole onevenwichtigheden maar kan ook worden ingezet als preventieve strategie. Koolhydraatrestrictie is niet een zaligmakend remedie noch is het een interventie die voor iedereen geschikt is. Koolhydraatrestrictie moet aangepast worden aan de specifieke situatie van de cliënt. Wanneer cliënten besluiten koolhydraatrestrictie te gaan toepassen dan is het de verantwoordelijkheid van de ketocoach om te voorzien in strikte begeleiding om dit effectief en veilig te doen en (para)medische ondersteuning in te roepen als dat geïndiceerd is. Snelle veranderingen in het metabolisme van cliënten zijn te verwachten en dit kan interfereren met eventueel medicijngebruik. In geval van metabole aandoeningen en/of medicatiegebruik werkt ketocoaching altijd in overleg met de behandeld arts.

Therapeutische koolhydraat restrictie:

Voor (para)medische hulpverleners in de reguliere en complementaire gezondheidszorg kan koolhydraatrestrictie een effectieve behandelstrategie zijn bij bepaalde aandoeningen of metabole onevenwichtigheden. Een medische hulpverlener kan echter een patiënt alleen effectief en veilig een koolhydraatarm dieet laten volgen wanneer de (para)medische hulpverlener geregistreerd is bij het Nederlands Register van Ketocoaches dan wel de Society of Metabolic Health Practitioners. Hulpverleners die voldoen aan bovenstaande registratie kunnen patiënten op een koolhydraatarm dieet zelf coachen of (een deel van) deze coaching overlaten aan een geregistreerd ketocoach. Wanneer een hulpverlener een patiënt voor coaching verwijst naar een ketocoach, blijft de hulpverlener voor deze coaching verantwoordelijk en vindt regelmatig overleg plaats tussen medische hulpverlener en ketocoach.