CRKBO geregistreerde opleider

KetoGroup staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Om in het register ingeschreven te worden moet je als opleidingsinstituut voldoen aan de CRKBO kwaliteitsbepalingen en normen. Door middel van een onafhankelijk audit is vastgesteld dat KetoGroup voldoet aan deze kwaliteitsvoorwaarden en heeft officieel het kwaliteitskeurmerk verkregen. Door registratie is het mogelijk om onze opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

CRKBO kwaliteitsbepalingen

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

  1. Duidelijke informatie in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen;
  2. Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen;
  3. Gestructureerde opleidingen met duidelijk gespecificeerde indeling;
  4. Goed opgeleide docenten en een overzichtelijke administratie;
  5. Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie;
  6. Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing;
  7. Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding;
  8. Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure;
  9. Betalings- en leveringsvoorwaarden ook voor de renteloze termijnbetalingen.

 

Registratie ketocoach

Cursisten van de opleidingstrajecten “Realtime online opleiding tot ketocoach” en “Het ketogeen dieet binnen de osteopathiepraktijk” worden, als zij voldoen aan de voorwaarden die daarvoor gesteld worden, in het jaar van afronding van de cursus automatisch geregistreerd in het “Register voor Ketocoaches”. Om geregistreerd te kunnen worden is een juiste praktijkvoering, -inrichting, (na)scholing en medische HBO-basiskennis vereist. Geregistreerde ketocoaches zijn gehouden aan de beroepsomschrijving vastgelegd in het ‘beroepsprofiel ketocoach’ en de gedragsregels vastgelegd in de ‘beroepscode ketocoach’.