Privacyverklaring KetoVrouw Letitia

Versie maart 2021

Algemeen.

In deze verklaring wordt verstaan onder:

– KetoVrouw: een eenmanszaak onder de naam SurAthletics met adres Burgemeester van Haarenlaan 750, 3119 GT Schiedam, KvK nr. 69 54 47 86.
– Diensten: de tussen KetoVrouw en Opdrachtgever of Cliënt gesloten overeenkomst van opdracht. Hieronder vallen: pakketten (inclusief de bijbehorende intake, coachgesprekken en consulten), coachgesprekken, email advies en WhatsApp coaching.
– Schriftelijk: email of post.

Verklaring.

KetoVrouw gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van Diensten van KetoVrouw dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon of website (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de ketocaoch of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer/ mobiel nummer
  • Emailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

KetoVrouw heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/ of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

KetoVrouw bewaart uw dossier tot 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (zie de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen.

KetoVrouw zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer, huisarts of overdracht naar een andere instelling bij opname).

KetoVrouw zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft KetoVrouw een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. KetoVrouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ketovrouw.letitia@ketogroup.eu. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging.

KetoVrouw neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons op per mail ketovrouw.letitia@ketogroup.eu.

Verzamelen gegevens voor onderzoek.

Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Wij werken hier graag aan mee om de zorgverlening te kunnen verbeteren. Wij vragen u altijd toestemming voor het aanleveren van uw gegevens aan een onderzoeksinstituut. Ook informeren wij u over de inhoud van het onderzoek, wat het voor u betekent en welke gegeven wij gebruiken. U bent nooit verplicht mee te doen.

Cookies.

Cookies accepteren.

Als u onze site volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert U kunt onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die u op uw eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze site.

Cookies verwijderen of uitschakelen.

U kunt onze cookies eventueel uitschakelen. Houdt u er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt.

Functionele cookies.

CMS

Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaatst om zo een goed werkende website te garanderen. Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

Analyserende cookies.

Google analytics

Met google analytics meten wij hoe u de website bekijkt en hoe u bij ons terecht bent gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en/of te optimaliseren. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal jaar verwijderd.

Meer informatie.

Als uw vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door KetoVrouw kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via ons mailadres ketovrouw.letitia@ketogroup.eu.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.