Klachtenprocedure

Versie mei 2021

De klachtenprocedure is ook opgenomen in de algemene voorwaarden onder artikel 10. Mocht de hieronder getoonde procedure afwijken van die genoemd in de algemene voorwaarden artikel 10 dan zijn die vermeld in de algemene voorwaarden leidend.

Definities

In deze Klachtenprocedure worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Organisator        : KetoGroup B.V., Stuurmankade 342, 1019 WE Amsterdam met Kvk nummer 82094101
Cursist                 : Voor één of meerdere Opleidingen ingeschreven persoon
Opleidingen       : Cursussen, workshops, congressen, opleidingen en seminars.

Procedure

Wanneer u één of meerdere Opleidingen afneemt bij de Organisator kan het onverhoopt voorkomen dat er iets voor u niet naar tevredenheid of naar wens is (geweest). Wanneer dat het geval is gaan wij graag met u in gesprek om ervoor te zorgen dat hier een gepaste oplossing voor komt. Het gesprek zal dan plaats vinden met de klachtenbemiddelaar van de Organisator.

In dit document wordt in het kort onze klachtenprocedure weergegeven en ook de bijbehorende reactietermijnen van ons als Organisator

Voorafgaand aan uw klacht?

In eerste instantie vragen we u om direct in gesprek te gaan met de betrokken waarover u niet tevreden bent. Hou daarbij rekening met onderstaande zaken.

 • Ga zo snel mogelijk met de betrokkenen in gesprek.
 • Schrijf de te bespreken punten voor u zelf op.
 • Geef de ruimte om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 • Behandel elkaar met respect.

U komt er niet uit? Wat nu?

Als u er niet uitkomt met de betrokkenen of wanneer u niet in gesprek wilt gaan met de betrokkenen kunt u een klacht indienen. U dient de klacht dan schriftelijk of via e-mail in bij Organisator. We adviseren daarbij om andere acties/gesprekken stop te zetten.

Onderstaand de zaken waar u rekening mee dient te houden in uw brief/e-mail wanneer u over wilt gaan tot een klacht.

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen);
 • De betreffende opleiding die u volgt;
 • De datum waarop de brief/e-mail geschreven wordt;
 • Een korte en duidelijke omschrijving van de klacht met daarin eventueel betrokkenen benoemd;
 • Wat u van de klachtenbemiddelaar verwacht;
 • Een (digitale) handtekening;
 • Vermeld bij een brief in de linkerbovenhoek van de envelop ‘Klacht’ en in een e-mail een subject dat start met “Klacht”

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen zal Organisator binnen twee weken een ontvangstbevestiging sturen. Binnen vier weken na ontvangst zal Organisator een inhoudelijke reactie op de klacht geven, wanneer Organisator uw klacht als gegrond verklaart zal er in de reactie ook een gepaste oplossing aangeboden worden. Mocht de reactie op uw klacht langer op zich laten wachten dan de gestelde termijnen dan ontvangt u hierover een bericht, uiterlijk vier weken na ontvangst van uw klacht.

Klachten kunt u sturen naar klachten@ketogroup.eu of per post naar:

KetoGroup B.V.
t.a.v. Klachtencommissie
Stuurmankade 342
1019 WE Amsterdam

Mocht Organisator en Cursist niet tot een oplossing komen dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke derde:

Schouten Financiele Dienstverlening
info@schoutenadvies.nl

De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor KetoGroup. Eventuele consequenties worden binnen 14 dagen uitgevoerd.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en te allen tijde bewaard voor een periode van drie jaar (36 maanden).