Deze opleiding biedt de student inzicht hoe het ketogeen dieet kan bijdragen aan de publieke gezondheid en leidt de student op tot een volwaardige coach voor de begeleiding van cliënten bij het ketogeen dieet met als doelstelling gewichtsverlies, verbetering van lichaamssamenstelling en optimaliseren van de algehele en metabole gezondheid. De focus van de real time online opleiding ligt op het verbeteren van de publieke gezondheid.

Opleidingsniveau en studiebelasting

De opleiding tot ketocoach streeft naar een werk- en denkniveau op HBO-niveau. De studiebelasting bestaat uit het voorbereiden en volgen van de opleiding: +/- 15 uur.

Vrijstellingsbeleid

Er is geen vrijstellingsbeleid. Alle onderdelen van de opleiding moeten gevolgd worden.

Toelatingseis opleiding

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot ketocoach moet student in het bezit zijn van een certificaat van de cursus Nutrition Network Advisor Training óf Professional training in LCHF/Keto Nutrition and Treatment gevolgd. Ook wanneer de student met één van deze cursussen bezig is krijgt hij/zij toegang. De Nutrition Network cursussen zijn een serie van online lezingen door vooraanstaande experts binnen de wetenschappelijke wereld van koolhydraatrestrictie voorgezeten door Professor Timothy Noakes van de Universiteit van Johannesburg in Zuid-Afrika. Nutrition Network is een educatie-, connectie- en kennisplatvorm over de gezondheidsvoordelen van koolhydraatarme voeding. De cursussen van Nutrition Network zijn goed voor 20 uur aan lezingen van hoogstaande kwaliteit welke zijn voorzien van referenties en aanvullende informatie voor studenten. In deze cursus wordt aandacht besteed aan coaching-strategieën.

Prijs en structuur opleiding

De real time online opleiding tot ketocoach kost € 425,= vrijgesteld van BTW (wegens registratie bij het CRKBO) en is gratis voor toekomstige KetoGroup franchisenemers, beslaat zes avonden van twee uur (19u30 – 21u30) en bevat de volgende onderwerpen:

Avond 1

De pathofysiologie van de meest voorkomende welvaartsziekten; Wat is de invloed van onze voeding?

 • Uitleg van belangrijke metabole begrippen
 • Wat zijn de functies van insuline?
 • Wat zijn de gevolgen van hoge insuline-concentraties
 • Uitleg insuline resistentie
 • De betrokkenheid van insuline resistentie bij het ontstaan van:
  • Metabool syndroom
  • Diabetes type 2
  • Atherosclerose
  • Ziekte van Alzheimer
  • Kanker
  • PCOS
 • Conclusies

Avond 2

 • Diverse vormen van koolhydraatrestrictie:
  • VLCK (very low-carbohydrate ketogenic) dieet;
  • LCK (low-carbohydrate ketogenic) dieet;
  • RC (reduced carbohydrate) dieet;
  • MC-CR (moderate-carbohydrate, calorie-restricted) dieet.
 • Aanpassen van mate koolhydraatrestrictie aan aandoening of doelstelling.
 • De werkwijze van een ketocoach:
  • Indicatiestelling
  • Doelstelling
  • Keuze mate van koolhydraatrestrictie
  • Uitleg/scholing
  • Metingen
  • Psychologie

Avond 3

 • Het begrip metabole flexibiliteit:
  • Verschillen van vet- en glucose verbranding.
  • Metabole flexibiliteit als evolutionair gegeven.
  • Hoe stimuleren we vetverbranding: ketogeen dieet versus vasten
  • VastenBeter-stappenplan: Uitleg en voorlopige resultaten van observatieve studie OCM Lifes
 • Beoordelen van een standaard nuchter bloedonderzoek:
  • Wat zegt de nuchtere glucose waarde?
  • Wat is HBA1C?
  • Hoe moeten we kijken naar cholesterolwaardes
 • Andere testen en bloedwaardes die belangrijk zijn voor het evalueren van het effect van een koolhydraat-restrictief dieet:
  • Ketonenwaardes bloed
  • Ketonenwaardes adem
  • Bloeddruk
  • Buikomtrek
  • Vetpercentage
  • Gewicht
  • WHO-welzijnsindex
  • Pijnscores

Avond 4

 • Contra-indicaties en mogelijke bijwerkingen van een ketogeen dieet:
  • Wat zijn de contra-indicaties van een ketogeen dieet?
  • Ketogriep
  • Jicht
  • Nierstenen
  • Spierkrampen
  • Constipatie
  • Diarree
  • Kan een ketogeen dieet worden gevolgd na verwijdering van de galblaas?
 • Wat is de invloed van stress op insuline resistentie:
  • Hoe reageert de vetverbranding op chronische stress
  • Chronische stress en buikvet.
  • Honger en chronische stress
  • Wordt iedereen dik van chronische stress?

Avond 5

 • De gevolgen van hoge bloedsuiker gehaltes en insulineresistentie:
  • Het begrip glucotoxiciteit
  • Ectopisch vet: Belangrijke stap in het ontwikkelen van insulineresistentie
  • Het begrip lipotoxiciteit
  • Begrippen AGE, ROS en DAG en hun rol in het ontstaan van inflammatie
  • Triglyceriden als parameter van koolhydraatconsumptie en insuline resistentie
 • Industriële oliën en hun invloed op de volksgezondheid:
  • Omega 6 versus omega 3 essentiële vetzuren; verschuivende ratio’s
  • Essentiële vetzuren als schakels in ons celmembraan….Ontsteking remmen of bevorderen?
  • Per-oxidatie van industriële oliën en hun invloed in laaggradige ontstekingen

Avond 6

 • De mogelijke plaats van de ketocoach in de gezondheidszorg.
 • Voedingsstrategiën en een betere toekomst van de Aarde.
 • Samenvatting en conclusie.

Opleiding startmomenten

Start 31 mei 2021

Het is niet meer mogelijk om voor deze startdatum in te schrijven.
31 mei
7 juni
14 juni
13 september
20 september
27 september