Privacyverklaring

Versie maart 2021

Dit is de privacyverklaring van KetoGroup B.V., gevestigd aan Stuurmankade 342, 1019 WE Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82094101.

KetoGroup B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

KetoGroup B.V.
Stuurmankade 342
1019 WE Amsterdam

privacy@ketogroup.eu
www.ketogroup.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u wilt deelnemen aan een opleiding of cursus van KetoGroup hebben wij van u bepaalde persoonsgegevens nodig. Zoals u van KetoGroup mag verwachten zullen wij uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan en leven wij hierbij de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) na. In dit document informeren over de reden waarom wij persoonsgegevens verzamelen en op welke wijze wij dit doen. Tevens kunt u vinden op welke wijze u invloed kunt uit oefenen op de gegevens die wij van u hebben verzameld. Vanwege de veranderende wetgeving en onze dynamische organisatie behouden wij het recht de privacyverklaring aan te passen wanneer dit nodig is. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u vinden op onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

KetoGroup verwerkt u persoonsgegevens met het doel om u zo goed mogelijk te kunnen informeren en onderwijzen. We zullen dan ook nooit meer gegevens vragen binnen het volledige registratieproces dan benodigd.

Aanmelden voor een cursus of opleiding via de website of app

De gegevens die wij verwerken wanneer u zich aanmeldt voor een cursus of opleiding van KetoGroup zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Studiegegevens/ vooropleidingen
 • Registratienummer (Register waar u bent aangesloten)

Naast de bovenstaande gegevens zullen, wanneer u bij ons ingeschreven staat, ook klant- en debiteurnummer worden aangemaakt en wanneer nodig aangepast of verwerkt. Ook zullen wij betalingsgegevens van u verwerken en wijzigen.

Informatie aanvraag via onze website

Wilt u informatie ontvangen via ons contactformulier op de website? We vragen dan een beperkt aantal gegevens, te weten:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Reden van u contact/ cursusaanbod of anders

Nieuwsbrief

Wanneer u zich registreert voor ontvangst van onze nieuwsbrief via onze website hebben wij alleen een e-mailadres en een naam van u nodig. Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u in iedere naar u verstuurde nieuwsbrief onderaan aangeven dat u zich uit wil schrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief. U kunt hiervoor ook contact opnemen via de contactpagina.

Minderjarig

Wij doen het uiterste om geen gegevens te verzamelen van minderjarigen zonder dat daar toestemming voor is van ouder(s)/ voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ketogroup.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

Het verwerken van de gegevens die ons aan ons verstrekt doen we uiterst zorgvuldig. We verwerken uw gegevens met een aantal redenen:

 • Dienstverlening en informeren
 • Marketingactiviteiten
 • Analyse – rapporteren
 • Wettelijke verplichting

Dienstverlening en informeren

Als cursist, geïnteresseerde of klant van KetoGroup willen we u optimaal van dienst kunnen zijn. Wij willen graag met u communiceren om te zorgen dat u de juiste informatie van ons ontvangt wanneer u bij ons staat ingeschreven voor een cursus of opleiding.
Ook informeren we u graag over uw inschrijving, contact met ons en/ of status van een cursus.
Informeren doen we wanneer u bent ingeschreven voor een cursus maar ook op algemene via bijvoorbeeld onze nieuwsbrief. Wanneer u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u zich op ieder moment afmelden voor het ontvangen van deze.

Marketingactiviteiten

Om goed onderwijs te kunnen bieden en de juiste sprekers voor u te kunnen presenteren zullen wij onze cursussen en opleidingen op juiste wijze in de markt moeten zetten. Hieraan zijn marketingactiviteiten gekoppeld. Deze marketingactiviteiten kunt u vooral verwachten in de vorm van onze nieuwsbrief en sociale mediakanalen. Naast dat we u dus via die weg informeren worden deze media dus ook gebruikt om onze cursussen aan u aan te bieden. Hiervoor gebruiken en verwerken wij alleen de uiterst noodzakelijke gegevens. Dit zijn dus naam en (e-mail)adresgegevens.
Uw telefoonnummer zal door KetoGroup nooit gebruikt worden voor marketingactiviteiten.

Analyse en rapportage

Wij blijven het onderwijs en de service die wij bieden ontwikkelen en optimaliseren. Om dit te kunnen doen vragen wij regelmatig om de mening van onze cursisten. De mening van onze cursisten is belangrijk en deze nemen wij zeer serieus. De mening van onze cursisten vragen wij doormiddel van het invullen van evaluatieformulieren die na afloop van onze cursus worden toegestuurd. De evaluatie kan ook anoniem worden ingevuld.

Hoe gaan we om met de beveiliging van uw gegevens?

KetoGroup doet het uiterste om uw gegevens veilig te bewaren en te verwerken. De gegevens die wij verwerken zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van KetoGroup die hier vanuit hun functie toegang voor dienen te hebben. Om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen nemen wij zowel fysieke, organisatorische als softwarematige maatregelen. Hierbij kunt u onder andere denken aan wachtwoorden op onze systemen en op juiste wijze inrichten van onze software.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens voor zover noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken. Vanuit onze registers zijn we verplicht om de gegevens van uw inschrijving minimaal vijf (5) jaar lang te bewaren.
Mocht u gegevens niet meer in ons systeem willen hebben staan dan horen wij dat natuurlijk graag. We zullen de gegevens die u wenst te verwijderen van voor u verwijderen.

Worden gegevens voor KetoGroup verwerkt door derden?

KetoGroup maakt binnen haar bedrijfsvoering gebruik van de diensten van derden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld onze website. Met de partijen waarmee we samenwerken en die gegevens verwerken die u aan KetoGroup heeft verschaft hebben wij verwerkersovereenkomst afgesloten.
Uw gegevens worden niet verkocht of aangeboden aan derden. Alleen wanneer KetoGroup hiertoe wettelijk verplicht is (denk hierbij aan bijv. politieonderzoek) zal KetoGroup gegevens aan derden beschikbaar stellen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KetoGroup gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KetoGroup gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Zo heeft u altijd het recht om persoons-gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te laten wissen, een beperking van verwerking aan te vragen en kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan vragen we u dit verzoeken per e-mail te versturen naar privacy@ketogroup.eu of per post naar:

KetoGroup B.V.
Stuurmankade 342
1019 WE Amsterdam

Vermeld bij het verzoek altijd uw naam, adres en contactgegevens. We zullen u altijd een bevestiging sturen van de aanpassing/ verwijdering van uw gegevens.

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@ketogroup.eu